Предколедни емоции, събрани в календар: Ден 10.

Чувате ли звънчетата? Най-прекрасното време от годината е тук! Или поне така се пее в песента „It’s the most wonderful time of the year!“. Мисля, че всички ще се съгласят. Коледа е най-любимият празник на почти всички и не заради подаръците, а заради приповдигнатата атмосферата и повода семействата да се съберат в пълен състав. Трябва да призная, че голяма заслуга за коледното настроение имат…. Не, няма да кажа! Вие сами ще откриете отговора под елхата!

Ето ги и първите 10 от поредицата любимите некомерсиални коледни песни

1. 12 days of Christmas

Една не особено популярна песен из българските ширини. Винаги съм искала да запомня текста и всички подаръци, които любимият е подарил, но… няма начин. Ето ги изброени – яребица в крушово дърво, два гълъба, три френски кокошки, четири птици, пет златни пръстена, шест гъски, седем лебеда, осем млекодоячки, девет танцьорки, десет скачащи господина, единадесет свирачи на кавал, дванадесет барабаниста. Чудите се що за шоу са си спретнали сигурно. Историята на песента всъщност е много интересна. Англия забранява на католиците да практикуват своята религия публично и частно в период от 1558 до 1829. Песента е написана като „катехизис песен“ (въпроси и отговори), за да помогне на младите католици с каноните на своята вяра. Ето какво се крие зад кодовите думи – любимият е Господ, двата гълъба са Старият и Новият завет, трите кокошки се отнася за Вяра, Надежда и Милосърдие, четирите птици са четиримата евангелисти, петте златни пръстена е „Петокнижието“ (първите 5 книги на Стария завет), шестте гъски са шестте дни на създаването, седемте лебеда са седемте тайнства, осемте доячки са осемте блаженства, деветте танцьорки са деветте плода на Светия Дух, десетте скачащи танцьора са десетте заповеди, единадесетте свирачи са единадесетте верни апостола и дванадесетте барабаниста са дванадесетте точки на вероучението.


2.
 Jingle Bells

Тази класическа коледна песен датира от преди над 150 години. Тя е написана от Джеймс Лорд Пиърпонт и е със защитени авторски права от 1857 година. Оригиналът е с по-класическа мелодия. Не е известно кога точно е променена с модерната версия на припева.

3. The First Noel

Тази песен се смята, че e станалa популярнa във Франция през петнадесети век. Макар че малко се знае за произхода й, тя е била широко разпространена в Англия през 1800, където се е пяла на Бъдни вечер. Ноел от латински означава „рожден ден“, т.е. песента обяснява за раждането на Христос в ярки детайли.

4. Deck The Halls

Тази песен има много интересна история. През 18-ти век Моцарт използва мелодията на „Deck The Halls“ за дует на пиано и цигулка. Песента всъщност е уелска и датира от 1700 г. Различните култури имат различни версии на песента, а някои дори имат напълно различни песни за една и съща мелодия. Тя е много популярна по целия свят.

5. Joy To The World

Песента не е толкова старa, колкото предишните. Думите са написани от Айзък Уотс, базирани на псалм 98 от Библията. Смята се, че музиката е адаптирана от Лоуел Мейсън на база на произведение на Хендел. Някои от най-популярните записи са от 1950 г., като инструменталната версия с диригент Пърси Фейт е от 1954 г. Тази песен предизвика някои големи пародии, но ние няма да говорим за това тук.

6. Silent Night

Тази песен има много красива и уникална история. Създадена е през 1818 г. в малка църква в Австрия. В църквата „Св. Никола“ е имало представление на историята за раждането на Христос няколко дни преди Коледа. След пиесата органът се повредил и пасторът Йозеф Мор бил обезнадежден за предстоящия празник. Правейки си дълга разходка на път за вкъщи, той съзерцавал от върха на хълма града в низините и цялото спокойствие и красота. Това му напомнило за едно стихотворение, което бил написал няколко години по-рано. На следващия ден той решил да превърне поемата си в песен, която може да се изпълни с китари. Органистът в църквата, Франц Ксавие Грубер написал музиката за песента, и цялото общество пяло в навечерието на Коледа.

7. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Тази песен e написана през юли 1945 г. в Холивуд, Калифорния, в един от най-горещите дни на лятото и никога не е бил предназначен да бъде коледна песен! Тя е написана като любовна песен, в която не се споменава за Коледа, но тъй като създава чудесно, весело и празничното настроение бързо се свързва с Коледа и е една от най-популярните песни.


8. Jingle Bell Rock

Тази популярна коледна песен е изпята от Боби Хелмс през 1957 година, като прави препратки към няколко песни – класическото Jingle Bells, както и „Rock Around The Clock“. Въпреки името „рок“ в заглавието, тя е изпълнена в стил „Rockabilly“, което е смесица от рок и кънтри музика. Тази песен бързо се превръща в коледна класика. Тя е много ритмична и определено създава коледно настроение!

9. Frosty The Snowman

Тази песен е за Фрости Снежният човек, който оживява благодарение на една вълшебна шапка, която децата намират. След много весели приключения той трябва да се раздели с тях, защото трябва „да върви по пътя си“ (вероятно препратка към последвалото му топене), но обещава на тъжните деца, че ще се върне някой ден. В някои версии е добавено „…на Коледа“, а дали е спазил обещанието си можем само да гадаем! Песента е написана през 1950 г. след успеха на „Рудолф Червения нос на северния елен“. Песента е изпята от легендарния Gene Autry.


10. Rudolph The Red Nosed Reindeer

Еленът Рудолф с червения нос е известен като деветият елен на Дядо Коледа и е водещият елен на шейната му в навечерието на празника. Естествено, че заслужава песен! На него има посветени много книги, романи, телевизионни екранизации и детски филмчета. Песента е записана през 1949 г., една година преди Frosty The Snowman.

Цялата плейлиста може да намерите тук (цък върху снимката)

Надявам се, че съм ви заредила с добро настроение!

10 of the best classic Christmas songs

1. The Twelve Days Of Christmas

Тhe origin of the song is a quite interesting story. England prohibited the Catholics to practice their religion publicly and privately in the periods of 1558 to 1829. The 12 days of Christmas was written as a „catechism song“ to help young Catholics with the tenets of their faith. Here are the religious symbolism of The Twelve Days of Christmas: 1 True Love refers to God; 2 Turtle Doves refers to the Old and New Testaments; 3 French Hens refers to Faith, Hope and Charity; 4 Calling Birds refers to the Four Gospels and/or the Four Evangelists; 5 Golden Rings refers to the first Five Books of the Old Testament, the „Pentateuch“, which gives the history of man’s fall from grace; 6 Geese A-laying refers to the six days of creation; 7 Swans A-swimming refers to the seven gifts of the Holy Spirit, the seven sacraments; 8 Maids A-milking refers to the eight beatitudes; 9 Ladies Dancing refers to the nine Fruits of the Holy Spirit; 10 Lords A-leaping refers to the ten commandments; 11 Pipers Piping refers to the eleven faithful apostles; 12 Drummers Drumming refers to the twelve points of doctrine in the Apostle’s Creed.

2. Jingle Bells

This classic Christmas song dates back over 150 years ago. It was written by James Lord Pierpont and copyrighted in 1857. The original chorus had a more classical melody to it. It is unknown when it was changed with the modern, most popular form of the chorus. Also – did you know that the word „jingle“ is intended to be used as an imperative verb, and not an actual type of bell?

3. The First Noel

This song is thought to have become popular in France in the fifteenth century. Though little is known about it’s origin, it was widespread in England in the 1800’s where it was sung on Christmas Eve. Noel is Latin, which means „birthday“. The song explains about Christ’s birth in vivid detail.

4. Deck The Halls

This song has a very interesting history to it. In the 18th Century, Mozart used the tune to „Deck The Halls“ for a piano and violin duet. The song is actually Welsh, however and dates back to the 1700’s. Different cultures have different versions of the song, and some even have made completely different songs to the same tune. It is a very popular, world wide song though.

5. Joy To The World

There is very little history to this song, because the song is not that old. The scripture based words are by Isaac Watts, and the music was arranged by Lowell Mason. Some of the most popular recordings are from the 1950’s, such as the instrumental version by conductor Percy Faith in 1954. This song has sparked some great parodies, but we won’t talk about those here.

6. Silent Night

This song has a very beautiful, unique history to it. This song originated in 1818 in a small church in Austria. The St. Nicholas church congregation were performing the story of the birth of Christ a couple of days before Christmas. After the play, the organ broke down and the pastor Josef Mohr was very sad for the upcoming holiday. Doing a long walk on the way home, he sat atop a hillside, looking down at the town, and all its peacefulness and beauty. It reminded him of a poem that he had wrote a few years earlier. The next day, he decided his poem would make a great song for guitars. He went to the church’s organist, Franz Xavier Gruber, who wrote the music for the song, and the congregation sang it on Christmas Eve. The church organist, Franz Xavier Gruber wrote the music for the song and the whole society pyalo on Christmas Eve.

7. Let It Snow

This song was written in July 1945 in Hollywood, California, one of the hottest days of summer and was never intended to be a Christmas song! It was written as a love song in which there’s no mention of Christmas, but because it creates a wonderful, happy and festive mood quickly became associated with Christmas and is one of the most popular songs.

8. Jingle Bell Rock

This popular Christmas song was originally sung by Bobby Helms in 1957. Despite the name „rock“ in the title, it was actually performed in the crossover style called „Rockabilly“ which sounds more country today. It also makes reference to the song „Rock Around The Clock“. This song has become a Christmas classic. It’s upbeat, and definitely gets you in the Christmas mood!

9. Frosty The Snowman

This song is for Frosty, the snowman who comes to life thanks to a magic hat that some children found. After many happy adventures he have to „go his way“ (presumably a reference to his subsequent fusion), but promised to the sad children that will come back someday. The song was written in 1950 after the success of“Rudolph the Red Nose Reindeer.“ The song was sung by the legendary Gene Autry.

10. Rudolph The Red Nosed Reindeer

Rudolph The Red Nosed Reindeer is known as the ninth reindeer and is leading the sleigh on the Christmas eve. Of course he deserves a song! There are also many books, novels, television screen adaptations and children movies dedicated to Rudolph. The song was recorded in 1949, one year before Frosty The Snowman.

You can listen the songs in the playlist below (click on the picture).Advertisements

2 thoughts on “Предколедни емоции, събрани в календар: Ден 10.

  1. Pingback: Предколедни емоции, събрани в календар: Ден 25. « Didi-licious

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s